Corona Protocol

Protocol status: 16 januari 2021

Op maandag 14 december heeft de overheid een strenge lockdown afgekondigd om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. De Gemeente Deventer en de Veiligheidregio IJsselland heeft de Baanvereniging Deventer de mogelijkheid geboden om het schaatsen in verenigingsverband te continueren. De reden hiervoor is dat de verenigingen een ‘bekende groep’ zijn in tegenstelling tot de recreatieve groep. Dit betekent dat wij als Baanvereniging Deventer het ijs aan blijven bieden aan de verenigingen en de rijders die al bij ons schaatsen op de uren die ze eerder hebben afgenomen. Op maandag 18 januari zal het aantal sporters binnen de accommodatie worden gereduceerd tot 100 per trainingsmoment.

Om er voor te zorgen dat wij het schaatsseizoen kunnen continueren hebben de Baanvereniging Deventer en IJsbaan van de Scheg het onderstaande Corona Protocol opgesteld. Alle leden van de Baanvereniging Deventer moeten zich conformeren aan deze richtlijnen:

– Iedereen van 18 jaar en ouder trainen vanaf zaterdag 16 januari individueel. Tevens dient 1,5 meter afstand gehouden te worden tot anderen.

– Tot nardere orde mogen er geen groepslessen gegeven worden voor schaatsers van 18 jaar en ouder. Om verwarring (“wie is 18 en wie niet?”) of de verleiding om groepsles te geven te voorkomen mag een junioren en 18+ trainer aanwezig zijn echter deze mag niet op het ijs staan. Als een trainer zelf wil schaatsen is hij/zij geen trainer meer, maar een individuele schaatser. Pupillen trainers mogen op het ijs training geven.

– Toegang verloopt via de poortjes van de ijsbaan of door een controleur met een app op zijn telefoon, ook ter registratie van aanwezigheid op de ijsbaan. Bij oneigenlijk gebruik van de baankaart (meerdere keren naar binnen of op niet aangevraagde momenten) kunnen sancties volgen richting de gehele vereniging.

– Kom maximaal 15 minuten voor de start van de training op de baan conform de toegangstijden, voorkom groepsvorming binnen en buiten het stadion en gebruik alle ingangen. Parkeer verspreid rond het stadion. Het stadion wordt binnen de tijd verlaten zoals aangegeven in het trainingstijden schema.

– Rijders zullen regelmatig geïnformeerd en herinnerd worden via de geluidsinstallatie, de aanwijzingen dienen opgevolgd te worden. Indien dit niet opgevolgd wordt kan een training in zijn geheel stop gezet worden en kunnen er sancties volgen richting de vereniging.

– Alle schaatsers en begeleiders volgen de Corona richtlijnen van het RIVM.

– Alle schaatsers en begeleiders volgen de voorschriften van de KNSB info

– Alle schaatsers en begeleiders volgen de voorschriften van de veiligheidsregio.

– Elke schaatser moet in het bezit zijn van een baankaart (trainingskaart/wedstrijdkaart) van de Baanvereniging Deventer, op het tijdstip waarop de baan bezocht wordt en voldoen aan de baanregels..

– Iedere schaatser dient zicht te houden aan het aangepaste trainingstijden schema.

– De Baanvereniging Deventer zal minimaal tot zondag 24 januari geen trainingswedstrijden organiseren.

– Iedere schaatser/vereniging moet de instructies van de corona coördinator/toezichthouders opvolgen. Per roulatie hebben verenigingen dienst als corona coordinator/toezichthouder.

Dag

Toezichthouder vereniging

Maandag

DNIJ

Dinsdag

Deventer IJsclub

Woensdag

SV Zwolle

Vrijdag 

Stokvisdennen

Zaterdag

SportiefOost.nl

– Sporters wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis om te kleden.

– Inlopen mag niet langs de baan, loop buiten De Scheg in.

– Er mag geen publiek aanwezig zijn tijdens trainingen en wedstrijden. Blijf bij het halen/brengen van uw kinderen ook niet “hangen” op de ijsbaan maar verlaat de ijsbaan. We vragen de medewerking van verenigingen om het aantal ouders/verzorgers (ook van buiten Deventer) langs de baan te beperken door een aantal ouders als extra begeleiders, “Corona coordinator” of /”veterstrik” ouders te classificeren die herkenbaar aan kleding of een hesje helpen bij de training. Overige ouders/verzorgers verlaten de ijsbaan.

– Iedere vereniging krijgt tijdens de trainingen een plek aangewezen waar de baan betreden dient te worden via de in geel aangegeven toegangspunten. Ook aan de “noordzijde” (Spoorkant) van de baan kan de baan betreden worden. De Deventer IJsclub en de Stokvisdennen maken gebruik van de “noordzijde” en de daar aanwezige opstappunten. Aangezien er vrijwel geen overlap is qua baankaarten gebruik tussen de Deventer IJsclub en de Stokvisdennen kunnen deze verenigingen gebruik maken van de gehele “noordzijde” van de ijsbaan. SportiefOost.nl, DNIJ, EIJV, SV Zwolle, Stg Elburg, DSO en overige schaatsers maken gebruik van de opstappunten aan de “zuidzijde” (kant van de kleedkamers) van de baan.

– Kleedkamers zullen in navolging van alle aangesloten kunstijsbanen gesloten blijven. Ook is zijn de douches tijdens trainingen en wedstrijden gesloten. De ventilatie en de handhaving kan hier niet gewaarborgd worden. 

– Voor rijders van 18 jaar en ouder is het is verboden om in “treintjes” binnen de 1,5 meter afstand van elkaar te rijden.

– Mondkapje (junioren en ouder) op langs de baan, tijdens het schaatsen minimaal het dragen van een Buff/colletje en deze mag af wanneer “in de hoeken” of tijdens een oefening (kunstrijden) geschaatst wordt.

– Bij de toiletten dient 1,5m in acht genomen te worden, vooral bij rijvorming.  Na gebruik zo goed mogelijk reinigen.

– Op de buitenbaan en de binnenbaan mogen maximaal met 100 rijders/trainers geschaatst worden.

– Luidkeels stemgebruik is niet toegestaan, aangepaste baanregels.

– Tijdens de dweilpauzes dient 1,5m in acht genomen te worden en alle afstapplaatsen rondom de ijsbaan gebruikt te worden.

– Het schaatscafe is gesloten.

We mogen nog steeds sporten, maar we krijgen wel meer beperkingen. Laten we er samen voor zorgen dat het sporten niet helemaal wordt stilgelegd. Door ons aan de geldende regels te houden.