Baankaarten 2022-2023

De Baanvereniging Deventer nog geen overeenstemming bereikt met het Sportbedrijf Deventer voor het schaatsseizoen 2022-2023 ..

De Baanvereniging Deventer plant een normaal seizoen zonder corona beperkende maatregelen. Wanneer de overheid (veiligheidsregio) en/of de KNSB specifieke nieuwe corona beperkende maatregelen verplicht stelt zouden de tarieven, trainingstijden en processen aangepast kunnen worden.

Het seizoen start op 8 oktober 2022..

De Baanvereniging Deventer heeft met het Sportbedrijf Deventer nog geen contract afgesloten voor het schaatsseizoen 2022/2023. Wij gaan ervan uit dat het toekomstige contract de procedures beschrijft die we volgen in een normaal schaatsseizoen en zo gaan we ook starten met de trainingen en wedstrijden. Natuurlijk leven we in vreemde tijden waardoor we rekening moeten houden met specifieke maatregelen ten gevolge van de Corona verspreiding. In geval van een extern opgelegde beperking zal de Baanvereniging Deventer direct in overleg treden met het Sportbedrijf Deventer. De verenigingen dienen erme rekening te houden dat de contributie voor de baankaarten tot maximaal 1 maand na een beperkende maatregel voldaan moet worden aan de Baanvereniging Deventer.

Baankaart Proces

Middels AllUnited kan de vereniging trainingskaarten, wedstrijdkaarten en proeflessen aanvragen. De rijder krijgt vanuit de schaatsvereniging een email met een eTicket waarmee toegang verkregen kan worden via de tourniquets van het Sportbedrijf Deventer op het aangevraagde trainingsuur. Eventuele begeleiders, ouders/verzorgers gebruiken hetzelfde eTicket om de schaatser te brengen en te halen.

Trainingskaart

Rijders in Deventer krijgen via de baankaartfunctionarissen een trainingskaart uitgereikt. Dit is een E-Ticket met een QR code die via email door de de Vereniging aan de rijder wordt gestuurd. De fysieke pasjes van voorgaande jaren kunnen niet meer gebruikt worden. Eventuele vragen rondom trainingskaarten kunnen worden gesteld aan baankaarten@baanverenigingdeventer.nl. Rijders trainen in groepen met een trainer.

Instapmoment Baankaarten (trainingskaart/wedstrijdkaart)

Evenals voorgaande jaren is het mogelijk om op elk moment een baankaart te aan te vragen. Het abonnement loopt vanaf het moment van instap tot einde seizoen. Tussentijds instappen is mogelijk en betekent een korting op de prijs van de baankaart. Het moment van instappen bepaald de korting die je ontvangt:

– Instappen in oktober is 100% na rato van de tarieven;

– Instappen vanaf 1 november is 100% na rato van de tarieven;

– Instappen vanaf 1 december is 80 % na rato van de tarieven;

– Instappen vanaf 1 januari is 50% na rato van de tarieven;

– Instappen vanaf 1 februari 30% na rato van de tarieven.

Het is niet mogelijk om baankaarten tussentijds te beƫindigen, behoudens verhuizing en ernstige blessures. In die gevallen kan restitutie, mits voldoende aangetoond, na rato van gebruiksweken plaatsvinden. Restitutie zal nooit meer bedragen dan 50% van de aanschafwaarde. Op baankaarten aangeschaft na 1 januari 2022 vindt er geen restitutie plaats. Het is niet mogelijk om tijdelijke kaarten af te nemen. Het systeem is daarvoor niet ingericht.

Wedstrijdkaart

Een wedstrijdkaart is nodig voor het inschrijven voor wedstrijden. Het betreft deelname aan wedstrijden in Deventer waarvoor je in aanmerking komt. Zie daarvoor de kalender op onze op knsboost.nl. Een wedstrijdkaart, mits je in het bezit bent van een baankaart, kan op elk moment besteld worden. De wedstrijdkaart wordt gedurende het seizoen niet goedkoper. Daarnaast kunnen er ook betaalwedstrijden opengesteld worden. Je betaalt dan een bedrag per wedstrijd. Niet elke wedstrijd staat open voor losse betaling. Het is niet mogelijk om een wedstrijdkaart tussentijds te beƫindigen.

Verenigingen die geen lid zijn van de Baanvereniging Deventer of geen trainingskaarten afnemen kunnen wel een wedstrijdkaart afnemen, de actuele tarieven zijn opgenomen op deze pagina.

Proeflessen

Ter promotie van de schaatssport biedt de Baanvereniging Deventer de mogelijk aan verenigingen (die aangesloten zijn bij de Baanvereniging Deventer) aan om proeflessen (maximaal 3 maal) te verzorgen. De vereniging zal hiervoor een rekening ontvangen, de kosten zijn opgenomen in de tarief pagina. Indien de schaatser na de proefles een trainingskaart afneemt, zal enkel de trainingskaart in rekening gebracht worden bij de vereniging. Geef in de aanvraag voor proeflessen duidelijk aan voor welk trainingsmoment een proefles wordt afgenomen. Indien een lid na een proefles, een abonnement neemt, voeg dan dit abonnement toe en stuur een bericht naar baankaarten@baanverenigingdeventer.nl om ervoor te zorgen dat het lid zijn definitieve toegangspas krijgt. Proeflessen mogen enkel gebruikt worden voor nieuwe schaatsers. Dus een schaatser die vorig seizoen een baankaart had mag niet dit seizoen starten met een proefles.

Tijdelijke wijzigingen

De dag waarvoor de baankaart is aangevraagd kan worden gewijzigd binnen dezelfde week. Dit moet gebeuren via de baankaartfunctionaris van de vereniging richting de Baanvereniging Deventer. Geef in de aanvraag voor tijdelijke wijziging duidelijk aan voor welk trainingsmoment een tijdelijke wijziging wordt afgenomen. Bijvoorbeeld iemand die op maandag traint maar om welke reden dan ook dan niet kan trainen kan deze verplaatsen bv woensdag in diezelfde week in het tweede blok, geef dan aan DAw2. Mocht er oneigenlijk gebruik van worden gemaakt dan zullen alsnog hiervoor een bedrag in rekening brengen. Doorgeven van tijdelijke wijzigingen gaat via email naar de baankaart administratie en kan enkel doorgegeven worden door baankaartfunctionaris van de vereniging.

Controle

In het schaatsseizoen 2022/2023 zal de Baanvereniging gebruik gaan maken van de toegangscontrole van De Scheg. Iedere rijder krijgt daarom een E-Ticket met QR code van de Baanvereniging Deventer. Dit E-Ticket moet door de rijder aangeboden worden aan het poortje. Het E-Ticket is een half uur voordat de training start actief. Indien de rijder zijn E-Ticket heeft “vergeten” kan de rijder niet naar binnen. Indien een rijder door ouders gebracht/gehaald worden dient hetzelfde E-Ticket aangeboden worden, met het E-Ticket van de rijder kan men dus meerdere keren naar binnen. De Baanvereniging Deventer controleert deze toegang achteraf. Indien er verdenking is van fraude, zal er contact op genomen worden met de schaatsvereniging. Tevens kan de de baankaart/E-ticket geblokkeerd kunnen worden bij fraude.


Facturering

De factuur betreffende de baankaarten wordt per 1 november in rekening gebracht met een betalingstermijn van 3 weken. De ijsbaan heeft met ons strakke afspraken gemaakt over de betaling van de ijshuur en daar moeten we ons aan houden. Een tweede factuur van baankaarten afgenomen na 1 november zal verstuurd worden per medio december en een derde per 1 februari. Na afloop van het seizoen zal een eindfactuur worden verstuurd.